#BrainyReads #Proverb #BulgarianProverb #Bulgaria


#BrainyReads #Proverb #BulgarianProverb #Bulgaria
A lion lurks in everyone's heart; Awake him not
лъв дебне в сърцето на всеки, не го събудят

Comments